SlužbyV jakém případě Vám geometr nebo geodet může nabídnout svoje služby?

Snad začít tím, zda je lépe říkat geometr nebo geodet? Geodet je označení širší, které zahrnuje každého, kdo pracuje v některém z oborů geodézie. Geometr je spíše ten, kdo mimo jiné nebo pouze působí v katastru nemovitostí a vytváří geometrické plány. Adekvátní, puristicky český výraz pro geodeta je zeměměřič.

Stavíte dům, chatu, přístavbu, garáž nebo zděnou kůlnu?

Tehdy potřebujete geometra pro stavební vytyčení obrysu budovy před zahájením stavebních prací. Během stavby možná zjistíte, že vaše dosavadní úspory nestačí na dokončení díla. Sjednáte si půjčku na hypotéku s hypoteční bankou. Hypoteční banka nebo stavební spořitelna od vás bude požadovat geometrický plán na zaměření vaší rozestavěné budovy. Ke kolaudaci nové budovy je opět potřeba geometrický plán. To vše vám naše firma vyhotoví. Podobně je tomu u staveb silničních a místních komunikací. Také potřebují zaměření ke kolaudaci. Stavební úřady si tak ověřují, že jste stavbu skutečně postavili na svém pozemku a v neposlední řadě geometrický plán slouží pro doplnění mapy katastru nemovitostí.

Co v případě, že dělíte, rozdělujete nebo oddělujete pozemek?

To je klasický případ služeb poskytovaných geometry již od roku 1883. Prostředkem pro všechny tyto notářské operace je geometrický plán. Parcela nebo parcely budou od nás zobrazeny na geometrickém plánu s dokonalou jistotou identifikující právní evidenci vlastnictví k pozemkům. Nové hranice, které zaměříme, budou mít schopnost obnovitelného vytyčení. Jestliže v geometrickém plánu uvedeme seznam souřadnic ve státním systému, bude vaše hranice vytyčena kdykoli v budoucnosti s přesností do 14 cm. Vytyčování hranic pozemků a jiné kontrolní přeměřování hranic parcel se musí provádět podle původní měřické dokumentace. Návrhy našich geometrických plánů k posouzení zákazníkům zasíláme emailem ve formátu pdf.

Nevíte, kde jsou hranice Vašeho pozemku? My Vám je vytyčíme.

Pro obnovení neznatelné hranice v terénu a její označení měřickými značkami (mezníky) se používá odborný termín vytyčení hranice pozemků.

Víte, co to je znalecký posudek z oboru geodézie?

To je expertní zpráva na otázky soudu, které jsou z oboru geodézie a katastru.

Hledáte geodeta pro vytyčení vaši stavby nebo pro zaměření projektového podkladu?

Obraťte se na nás. Máme bohaté zkušenosti s tím, co provádí odpovědný geodet v oblasti pozemních a dopravních staveb, dokonce i s vytyčováním mostů. Můžeme nabídnout opravdu solidní přístup.

Jste zemědělská nebo obchodní firma a potřebujete pomoci s vykoupením parcel, na kterých stojí Vaše objekty?

Tradičně zaměřujeme zemědělské areály na geometrické plány a v nich vyznačujeme parcely původních vlastníků.

Víte, co je to věcné břemeno? Slyšeli jste pojem služebnost?

Pokud ano, možná netušíte, jak často je geometrický plán na služebnost nebo věcné břemeno potřeba. Existují služebnosti na právo chůze a jízdy. To jsou ta klasická břemena. Dnes se již běžně vyskytují geometrické plány na provozování zemních vedení inženýrských sítí. Položíte důležité potrubí nebo kabel a chcete mít jistotu, že vás, provozovatele sítě, vlastník pozemku někdy v budoucnosti k potrubí nebo kabelu pustí? Není samozřejmé, že by tak vždy musel učinit. Případný spor může řešit soud ve prospěch vlastníka pozemku. Když však máte geometrický plán podložený smlouvou o zřízení věcného břemene (pozor: geometrické plány bez smlouvy intabulované v katastru nemají právní platnost), je úspěch vlastníka pozemku v případném sporu předem vyloučen.

Jste montážní firma?

Vyhotovíme vám geometrické plány na služebnost provozování příslušného vedení.

Jste městský nebo obecní úřad? Jak s Vámi může geometr spolupracovat?

V každém městě a obci existuje územní plán, který předpokládá rozsáhlé parcelace pozemků. Parcelace potřebují města a obce pro svůj rozvoj. Jak již zde bylo předesláno, naše firma klade důraz na schopnost obnovitelného vytyčení našich geometrických plánů. Parcelace zaměříme ve státním souřadnicovém systému ze zhušťovacích bodů určených družicovou navigací.

Jaká je naše další nabídka?

Provádíme i méně časté geodetické úkony.

Kde všude působíme?

Naším základním působištěm je okres Kolín a okres Kutná Hora. Ke spokojenosti majitelů domů, rekreačních chat a chalup měříme v Posázaví.

Co je naší největší výhodou?

Spolehlivost naší práce a garance solidnosti si zákazník ověří po čase. To, co může zákazník ocenit hned, je komplexnost poskytovaných služeb.

Jak jsme vybaveni?

Měříme přístrojem GPS Magelan Pro Mark500, elektronickými teodolity totální stanicí Sokkia Set 4CII a Sokkia set 5 30 RK.

Co Vás čeká dále vážený návštěvníku našich stránek?

Další zajímavé informace si můžete přečíst na podstránkách Humor geometra a Půvaby a kolorit.

Služby z oblasti geodézie

geometrické plány a vytyčení hranic pozemku pro účely katastru nemovitostí

zaměření pozemku, projektové podklady v elektronické formě a prostorové vytyčení stavby

další geodetické práce - vždy profesionálně a s přesností dle stanovených kritérií