Humor geodeta

Co jste ještě neviděli a my ano? Laikům předesílám, že to, co je vidět na následujícím obrázku, se jmenuje trigonometrický bod. Hlavní součást trigonometrického bodu je žulový hranol zasazený v zemi. Po stranách bodu jsou ochranné tyče natřené červenobíle. Nad trigonometrický bod geometři často stavějí stativ s měřickou aparaturou.

2

1

Myslivci to vymysleli jinak. Mezi 2 ochranné tyče svárem připevnili bytelný krmelec. Srncům a zajícům je hej. Geometři dostali košem.

Krmelec jsme neponičili, ale jen opatrně natočili a po změření potřebných dat vrátili zvířátkům zpátky.

Naše firma rozpíná svoje křídla daleko, široko. Tady jsme zachyceni při doplňování katastru na břehu Středozemního moře.

3

Bylo by to hezké měřit si to pěkně ve stínu cypřiše, na kterém zvučí cikády. Koukat se dalekohledem na moře, jak se tam prohánějí parníky, jachty a motorové čluny. Realita je však jiná. Dalekohledem koukáme na jez v Ratajích nad Sázavou. Zůstáváme u našich tuzemských zákazníků.

Služby z oblasti geodézie

geometrické plány a vytyčení hranic pozemku pro účely katastru nemovitostí

zaměření pozemku, projektové podklady v elektronické formě a prostorové vytyčení stavby

další geodetické práce - vždy profesionálně a s přesností dle stanovených kritérií