Geodetické práce - Ing. Lubomír Čech

Naše firma poskytuje služby v oblasti geodézie a katastru od roku 1990. Provádíme zaměřování pro geometrické plány, vytyčování hranic pozemků a zakládání nových staveb. Zaměřujeme projektové podklady. Pro okresní a krajský soud vydáváme znalecké posudky z oblasti geodézie a katastru.

Většina zakázek v naší firmě vzniká telefonicky.Po krátké domluvě o obsahu zakázky náš zákazník nahlásí svoji adresu a případně telefonní číslo a email. Pokud je to nutné, další podrobnosti zakázky upřesníme se zákazníkem již v terénu. Výsledky naší práce je možné si převzít v naší kanceláři, případně po dohodě předat zákazníkovi na místě měření nebo zaslat poštou. Písemné objednávky v naší firmě téměř nevedeme. Nechceme činit ze zákazníků rukojmí jejich původních představ o objednávce. Nepotřebuje-li zákazník služby v původním rozsahu, objednávka se zruší bez dalších sankcí.

Našim zákazníků nabízíme měření od pondělí do soboty. V měsících březen až říjen měříme hlavně v odpoledních, případně večerních hodinách (červen, červenec).

Naším prvotním cílem je spokojenost našich zákazníků.

Služby z oblasti geodézie

geometrické plány a vytyčení hranic pozemku pro účely katastru nemovitostí

zaměření pozemku, projektové podklady v elektronické formě a prostorové vytyčení stavby

další geodetické práce - vždy profesionálně a s přesností dle stanovených kritérií