Geodézie Kolín

Naše firma nabízí pro zákazníky z okresů Kolín, Kutná Hora, Nymburk a jiných lokalit řadu služeb z oblasti geodézie, mezi něž patří geometrické plány, znalecké posudky z oboru geodézie pro účely soudního řízení, zaměření pozemku, vytyčení stavby a další geodetické práce. Veškeré služby jsou prováděny kvalifikovanými pracovníky, kteří mají v oboru geodézie letité zkušenosti.

Geodetické práce

Provádíme geodetické práce pro účely stavebnictví či pro potřeby katastru. Mezi geodetické práce, které nabízíme zákazníkům z okresů Kolín, Kutná Hora či Nymburk, patří vytyčení stavby, vytyčení a zaměření pozemku nebo zaměření projektového podkladu. Veškeré geodetické práce poskytujeme včetně projektových podkladů a výškopisných a polohopisných plánů v elektronické formě.

Geometrické plány

Geometrické plány zhotovujeme pro všechny stanovené účely.

Zaměření pozemku

Smyslem zaměření pozemku je určení jeho přesné polohy pro následné zakreslení do mapy. Zaměření pozemku a budovy se používá pro geometrické plány. Pod pojmem zaměření pozemku si obvykle představíme rozdělení pozemku geometrickým plánem, zaměření budovy na geometrický plán anebo opačný postup k rozdělení pozemku a upřesnění hranice pozemku, kterým je vytyčení hranice pozemku.
Dále zajišťujeme též prostorové vytyčení stavby, o němž si můžete přečíst v následujícím odstavci.

Prostorové vytyčení stavby

Prostorové vytyčení stavby se provádí tehdy, pokud odborné vytyčení nařídí příslušný stavební úřad. Tím je většinou kontrolováno, zda je pozemek ve stavební dokumentaci zakreslen podle skutečnosti. Vytyčení stavby je vhodné provést před zahájením stavby. Zabrání se tak zastavění okolních pozemků. Vytyčení stavby a další služby z oblasti geodézie zajišťujeme pro zákazníky z okresů Kolín, Nymburk, Kutná Hora a z dalších lokalit.

Služby z oblasti geodézie

geometrické plány a vytyčení hranic pozemku pro účely katastru nemovitostí

zaměření pozemku, projektové podklady v elektronické formě a prostorové vytyčení stavby

další geodetické práce - vždy profesionálně a s přesností dle stanovených kritérií