Půvaby a kolorit našeho města a regionu

Naše firma sídlí v Kolíně v městské části Zálabí. Zatímco v historickém centru města se nachází chrám sv. Bartoloměje, je na zálabské straně našeho města kostelíček sv. Víta. Ve středověku se na pravém břehu Labe usazovali také vysloužilí kutnohorští havíři. Obce Mnichovice a Brankovice dnes již jen připomínají ulice Mnichovická a Brankovická. Zajímavé je, že Zálabí bylo odedávna chráněno před povodněmi geomorfologickými vyvýšeninami Kalcovka (s Práchovnou) a Hellada (podle názvu podniku z minulého století). Sedélko, čili nejnižší místo mezi vyvýšeninami, je právě u prahu kostelíčka sv. Víta. Naši předkové chtěli dát možná do cesty vodě i duchovní sílu. Vodní přeliv však v sedle u kostelíčka asi nikdy nenastal. V dávné minulosti si vodní živel hledal za povodní patrně cestu v místech obilného sila, do Sendražic a Hlubokým potokem zpět do Labe. Sedlo u obilného sila je totiž o metr nížší než sedlo u kostelíčka. Protože se u obilného sila nacházely v zemi zbytky vrb, městští kronikáři vymysleli pohádku o tom, že tudy kdysi tekla Cidlina. Nebyla to Cidlina, bylo to Labe… při povodních.

1

2

Takhle vypadá zvonice chrámu svatého Bartoloměje při pohledu zezdola. Už ve středověku se to líbilo.


3

Na tomto snímku věže dostávají nový kabát.
Píše se rok 2000.


V zimě se vrby na řece zahalí do jinovatky, která městu i řece nádherně sluší. V pozadí je věž Práchovna. Nechal ji postavit kolem r. 1430 husitský hejtman Bedřich ze Strážnice, jako ostatně celý kolínský hrad.

4

5

Nejkrásnější měření mohou geometři zažít v rozkvetlých zahradách. Tato je přímo božská.
Naše aparatura pro družicovou navigaci Trimble 4600. Je podzim a pozadí snímku je zakryto mlžným oparem. Viditelnost pro klasickou observaci teodolitem by nebyla příznivá. Družicové navigaci mlha vůbec nevadí.

6

 

Jezdec na koni s kovbojským kloboukem a dva zaparkované velorexy před historickou krčmou z roku 1751. To je zátiší, které se dá vyloudit jedině v Sázavě.

7


Vincenc Morstadt kreslil Kolín v roce 1816 jako malebné město s hradem, jezem, mlýny. Celé město se spádovalo směrem k řece, po které vory přivážely stavební dříví a také dřevo pro kutnohorské doly.

8

Před rokem 1845 se celá čtvrť Kolína u řeky včetně části hradu rozbořila kvůli stavbě železnice. Tam, kde je v popředí krásné pastorále, je kolínské Zálabí. Zde sídlí naše firma.

Krkonoše a Kolín

92

To, co právě vidíte na prvním obrázku, není žádná fotomontáž. Panorama Krkonoš se klene na chrámem sv. Bartoloměje v Kolíně a kolínským gymnáziem. Snímek byl pořízen 15.5. 2000. Vpravo od dvojice věží chrámu je hora Studničná ještě se sněhovým příkrovem. Vpravo nad topoly ční ostře k nebi majestátní Sněžka. Je to skutečnost, není to fikce. Panorama Krkonoš se klene nad Kolínem.

Pozorování takového jevu nedá vyjádřit jinými slovy než překvapení, nádhera, ohromení, úžas. Dovolte, milí návštěvníci, trochu historické úvahy. Pravěcí lidé, při spatření tak fascinujícího pohledu, nemohli zůstat neinspirováni a neumístit tam svoje božstvo. Jako Řekové na Olymp….

Pro návštěvníky našich stránek jsme trochu zesvětlili oblohu, aby panorama vyniklo. Máte zájem o tyto obrázky? Pak není nic snazšího, neboť si je můžete jednoduše uložit do svého počítače kliknutím pravým tlačítkem myši.

Služby z oblasti geodézie

geometrické plány a vytyčení hranic pozemku pro účely katastru nemovitostí

zaměření pozemku, projektové podklady v elektronické formě a prostorové vytyčení stavby

další geodetické práce - vždy profesionálně a s přesností dle stanovených kritérií